Студентска служба

Обавјештење

Дописом Проректора за студентска питања, културу, умјетност и спорт број 02.4-5391-MB/19 од 22. 11. 2019. године, могућност регулисања статуса студента...

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ

ОПШТА КЊИЖЕВНОСТ И БИБЛИОТЕКАРСТВО

ОПШТА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕАТРОЛОГИЈА