Резултати – Савремени ЊЈ 1, 2, 7, 8

Савремени њемачки језик 1

Јована Божић – Диктат  9, Тест 9

Савремени њемачки језик 2

Теодора Драгољевић – Диктат 8, Тест 5

Савремени њемачки језик 7

Жаклина Чолаковић – Есеј 5 Превод са српског 5  Превод са њемачког /

Анђела Ивановић – Есеј 5 Превод са српског /  Превод са њемачког 5/6*

Јована Новаковић – Есеј 5 Превод са српског 5  Превод са њемачког 5

Данијел Солдат -Есеј 8 Превод са српског 5/6*  Превод са њемачког /

Савремени њемачки језик 8

Драгана Ђурић – Есеј 5/6* Превод са српског 8  Превод са њемачког 8

Објави:

Повезано