О студијском програму политикологија и међународни односи

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ

ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ – МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
ПМ1-1  Увод у теорију политике О не I 4+2 7
ПМ1-2  Основи економије О не I 3+2 6
ПМ1-3  Савремена историја О не I 3+2 6
ПМ1-4  Страни језик- Енглески језик I О не I 2+2 5
ПМ1-5/1  Српски језик И не I 3+2 6
ПМ1-5/2  Стилистика и култура говора И не I 3+2 6
ПМ2-1  Теорија политике О ПМ1-1 II 4+2 7
ПМ2-2  Општа социологија О не II 3+2 6
ПМ2-3  Политички систем БИХ О не II 3+2 6
ПМ2-4  Страни језик- Енглески језик II О ПМ1-1 II 2+2 5
ПМ2-5/1  Основи филозофије И не II 3+2 6
ПМ2-5/2  Морал и политика И не II 3+2 6
Друга година
ПМ3-1  Историја соц. и политичких теорија О не III 4+2 7
ПМ3-2  Основи теорије државе и права О не III 4+2 6
ПМ3-3  Психологија политичког понашања О не III 3+2 6
ПМ3-4  Страни језик- Енглески језик III О ПМ2-4 III 2+2 5
ПМ3-5/1  Социологија свакодневног живота И не III 2+2 6
ПМ3-5/2  Реторика И не III 2+2 6
ПМ4-1  Политичке партије и организације О не IV 4+2 7
ПМ4-2  Основи новинарства  О не IV 3+2 6
ПМ4-3  Савремене социјалне и политичке теорије О ПМ1-1

ПМ2-1

IV 4+2 6
ПМ4-4  Страни језик- Енглески језик IV О ПМ3-4 IV 2+2 5
ПМ4-5/1  Политичке идеологије И не IV 2+2 6
ПМ4-5/2  Еколошка политика И не IV 2+2 6
Трећа година
ПМ5-1  Упоредне политике О не V 4+2 7
ПМ5-2  Политикологија религије О не V 4+2 7
ПМ5-3  Методологија политиколошких истраж. О не V 3+2 6
ПМ5-4  Страни језик- Њемачки језик I О не V 2+2 5
ПМ5-5/1  Теорија сазнања И не V 2+2 6
ПМ5-5/2  Статистика И не V 2+2 6
ПМ6-1  Јавна управа О не VI 4+2 7
ПМ6-2  Политичка антропологија О не VI 3+2 6
ПМ6-3  Политичка култура О не VI 4+2 6
ПМ6-4  Страни језик- Њемачки језик II О ПМ5-4 VI 2+2 6
ПМ6-5/1  Писање за медије И ПМ4-2 VI 2+2 6
ПМ6-5/2  Теорија рационалног избора И не VI 2+2 6
Четврта година – Политиколошки смјер
ПМП7-1  Теорије и модели демократије О не VII 4+2 7
ПМП7-2  Парламентаризам О не VII 4+2 6
ПМП7-3  Јавно мњење О не VII 3+2 6
ПМП7-4  Страни језик- Њемачки језик III О ПМ6-4 VII 2+2 5
ПМП7-5/1  Интересне групе и лобирање И не VII 3+2 6
ПМП7-5/2  Политичко вођство И не VII 3+2 6
ПМП8-1  Избори и изборни системи О не VIII 4+2 7
ПМП8-2  Глобализација и национални идентитет О не VIII 3+2 6
ПМП8-3  Превенција и рјешавање конфликата О не VIII 3+2 6
ПМП8-4  Страни језик- Њемачки језик IV О ПМП7-4 VIII 2+2 5
ПМП8-5/1  Политичка комуникација И не VIII 3+2 6
ПМП8-5/2  Политички маркетинг И ПМП7-3 VIII 3+2 6
Четврта година – Међународни смјер
ПММ7-1  Међународно право и организације О не VII 4+2 7
ПММ7-2  Историја дипломатије О не VII 3+2 6
ПММ7-3  Јавно мњење О не VII 3+2 6
ПММ7-4  Страни језик- Њемачки језик III О ПМ6-4 VII 2+2 5
ПММ7-5/1  Студије мира И не VII 3+2 6
ПММ7-5/2  Људска права И не VII 3+2 6
ПММ8-1  Међународни пол. и економски односи О не VIII 4+2 7
ПММ8-2  Геополитика О не VIII 3+2 6
ПММ8-3  Политичка комуникација О не VIII 3+2 6
ПММ8-4  Страни језик- Њемачки језик IV О ПММ7-4 VIII 2+2 6
ПММ8-5/1  Балкански односи И не VIII 3+2 5
ПММ8-5/2  ЕУ и спољња политика БИХ И не VIII 3+2 5