Почетна Обавјештења за студенте - филозофија теемини полагања испита у априлу 2

теемини полагања испита у априлу 2

Електромагнетизам 18.5.2019. у 10:00 часова,

Оптика 18.5.2019. у 10:00 часова,

Теоријска механика 18.5.2019. у 10:00 часова,

Атомска и молекуларна физика 20.5.2019. у 15:00 часова,

Квантна физика 18.5.2019. у 10:00 часова,

Основи електродинамике 20.5.2019. у 15:00 часова,

Основи субатомске физике 18.5.2019. у 10:00 часова,

Статистичка физика 20.5.2019. у 10:00 часова

Објави:

Повезано