Резултати из СКЈ 3

Максимум освојених бодова по категоријама је: писмени дио испита 50, усмени дио испита 40, присуство 10.

Име Писмени Усмени Присуство
Драго Васић 45 27 9            / 81   девет
Соња Попић 50 35 10          /95     десет
Вера Китаљевић 48 28 9            /85     девет
Елена Пекељевић 49 30 10          /89     девет
Милица Петровић 26 28 5            /59     шест

 

 

Објави:

Повезано