Отказани часови Синтаксе српског језика

Отказани су данашњи часови Синтаксе српског језика код проф. Панић, али моле се студенти и кинеског и енглеског да следећи час дођу заједно на оба часа, како би надокнадили.

Објави:

Повезано