Резултати

Неједнакости: 

Јелена Маврак 13 (3+0+10+0)

Комплексна анализа:

Божана Батинић 20 (0+0+10+10)

Ивана Ивковић 20 (0+2+10+8)

Данка Васић 12 (0+2+10+0)

Увид у радове је у уторак у 13 часова.

Објави:

Повезано