Резултати

Писмени испит из Основа теоријске механике положила је

Александра Тешевић-100%, остали студенти нису положили.

Увид у радове је 24.2.2020. од 8:00 часвова, кабинет 313.

Објави:

Повезано