Резултати писменог испита Алгебра

Анђела Јокановић 21=8+7+0+4+2

Тијана Андан 15=7+8+0+0+0

Невена Васић 24=7+7+0+5+5

Миле Вуковић 19=8+4+2+2+3

Владана Пандуревић 40=8+8+8+8+8

Кристина Илић 40=8+8+8+8+8

Оливера Војдел 16=6+8+0+2+0

Милана Бијељанин 39=7+8+8+8+8

Верица Јевтић 24=8+4+8+4+0

Стево Башевић 14=6+8+0+0+0

Објави:

Повезано