Резултати писмених испита Октобар 2

Алгебра:

Ања Лаловић  24=8+0+8+0+8

Јована Мирковић 22=6+0+8+0+8

Линеарна алгебра 2:

Стефан Поповац 15=5+10+0+0

Aналитичка геометрија:

Николина Вујовић 18=0+8+10+0

Виолета Лазаревић 18=0+10+8+0

Објави:

Повезано