Термини лабораторијских вјежби

Лабораторијске вјежбе из Практикума механике и термодинамике и Практикума оптике и електромагнетизма ће бити одржане 20. августа у 11:00 часова.

Објави:

Повезано