Обавјештење

Додатни часови вјежби:

Нумеричке методе 03.06. (08:30-10:00ч);

Парцијалне диф. једначине 03.06. (10:45-12:15ч);

Вјероватноћа и статистика 04.06. (12:00-13:30ч).

Измјена планираног распореда за 05.06.:

Нумеричке методе 05.06. ( 08:00-09:30ч);

Парцијалне диф једначине 05.06. (10:15-11:45).

Објави:

Повезано