Базе података и Информациони системи

Резултати усмених испита

Базе података:
Ивана Шиповац 10
Јелена Југовић 8
Сњежана Маљукан 8

Информациони системи:
Ивана Шиповац 10
Драгана Работа 9
Сњежана Маљукан 8

Објави:

Повезано