Измјене у распореду

Додатни часови (вјежбе)

Вјероватноћа и статистика 18.04. (10:30-12:00ч);

Парцијалне диф.једначине 18.04. (12:15-15:30ч);

Нумеричке методе 19.04. (12:15-13:45ч);

Методика наставе математике 2 24.04. (12:15-13:45ч).

Објави:

Повезано