Термини II колоквијума

Анализа 2 14.6.2019. у 10:00

Аналитичка геометрија 15.6. у 14:00

Теорија бројева

Алгоритми и структуре података 15.6. у 8:00

 

Анализа 4 14.6. у 12:00

Линеарна алгебра 2 15.6. у 14:00

Геометрија 2

Неједнакости 12.6. у 10.00

Оперативни системи 15.6. у 10:30

 

Реална анализа

Нумеричка математика 14.06. у 10:00ч.

Парцијалне диференцијалне једначине 15.06. у 10.00ч.

Теорија графова

Конвексне функције

Програмски језици

 

Вјероватноћа и статистика 14.06. у 10:00ч.

Виша геометрија

Рачунарска графика

 

 

 

Објави:

Повезано