Термини усмених испита

Анализа 1, Анализа 2, Аналитичка геометрија: 5.2.2019. у 12:00ч

Линеарна алгебра 2, Комплексна анализа: 6.2.2019. у 12:00ч

Линеарна алгебра 1, Диференцијалне једначине: 7.2. у 13:00

Увод у алгебру, Алгебра 6.2. у 10:00

Комбинаторика, Геометрија 1, Геометрија 2, Виша геометрија, Теорија бројева, Теорија графова: 5.2. у 10:00

Објави:

Повезано