Резултати

Анализа 3:

Божана Батинић 0+1+6+6+6

Ивана Ивковић 0+6+3+2+6

Слађана Станковић 0+0+0+1+3

Ујић Марина 0+0+3+1+0

Анализа 4:

Милица Лековић 8+8+8+0+8

Новокмет Игор 8+8+2+0+0

Топологија:

Косорић Невена 8+0+0+0+0

Жељана Чамур 8+0+0+0+0

Јелена Станимировић 6+0+0+0+0

Мирослав Максимовић 3+0+1+0+0

Комплексна анализа:

Клаудија Спасојевић 8+0+5+3+8

Јелица Митровић 0+0+5+3+2

Слађана Клачар 0+0+1+0+0

Реална анализа:

Ивана Ђорем 0+8+0+3+0

Мирослав Максимовић 0+8+2+0+0

Маја Самоуковић 0+0+0+0+8

Милош Крезовић 0+0+0+0+0

Бојана Милачић 0+0+0+0+0

 

Евентуалне примједбе се могу упутити на ognjen.papaz@ffuis.edu.ba

Објави:

Повезано