Резултати

Дати су резултати писмених испита из Теорије скупова, Анализе 3, Комплексне анализе, Топологије и Реалне анализе. Увид у радове је у понедељак у 10:15.

Теорија скупова:

Ружица Јовановић 3+4+0+0+0+0 

Анализа 3:

Јелена Мијатовић 0+0+7+0+8

Младен Пјевчевић 5+0+0+0+8

Ђорђе Тепавчевић 0+2+6+0+0

Ујић Марина 0+0+3+0+2

Слађана Станковић 2+0+2+0+0

Комплексна анализа:

Зорана Штака 0+6+8+8+7

Слађана Клачар 0+0+0+2+2

Топологија:

Наташа Мандић 2+0+0+0+10

Косорић Невена 0+0+0+0+10

Реална анализа:

Милош Крезовић 8+0+0+0+8

Објави:

Повезано