Резултати писмених испита

Топологија:

Владо Вановац 18 (2+8+0+8+0)

Сузана Пекић 16 (0+8+0+8+0)

Божана Батинић 16 (0+8+0+8+0)

Вања Радовић 15 (0+7+0+8+0)

Јелица Митровић 14 (0+6+0+8+0)

Слађана Станковић 14 (0+8+0+6+0)

Вишњић Јелена 7 (0+0+0+7+0)

Комплексна анализа:

Нинослав Мркајић 2 (0+0+0+0+2)

Реална анализа:

Андреја Васковић 32 (8+8+8+8+0)

Стајић Светозар 18 (8+5+0+5+0)

Вања Радовић 15 (8+7+0+0+0)

Зорана Шаренац 8 (8+0+0+0+0)

Вјероватноћа и статистика:

Клаудија Спасо++јевић 34 (10+6+10+8)

Анализа 4:

Александра Тешевић 24 (8+0+0+8+8)

Слађана Станковић 15 (8+0+0+0+7)

Марина Ујић 15 (7+0+0+0+8)

Јелена Југовић 14 (7+0+0+0+7)

Тамара Врећо 5 (0+0+5+0+0)

Увид у радове је у понедељак у 10 часова.

Објави:

Повезано