Резултати писмених испита А2, ЛА2, ДЈ

Анализа 2:

Данило Ђурица 12=0+8+4+0

Виолета Лазаревић 5=5+0+0+0

Линеарна алгебра 2:

Тања Дракул 34=4+10+10+10

Дајана Зеленковић 30=4+9+8+9

Диференцијалне једначине:

Дејана Шкипина 21=2+8+0+8+3

Марија Вукосав 14=0+7+0+4+3

Маријана Голијан 12=0+0+0+6+6

Објави:

Повезано