Основе програмирања и ООП – резултати

Резултати писмених испита одржаних 16.4.2019.

Основе програмирања:

Страхиња Јаковљевић: 19 бодова

Виолета Лазаревић: 16 бодова

Ивана Арсеновић: 0 бодова

Максимала број бодова је 50. 

Да би се положио писмени дио испита потребно је остварити минимално 25 бодова. 

ООП:

Драгана Работа: 28 бодова

Јована Дебелногић: 27 бодова

Тамара Врећо: 25 бодова

Снежана Маљукан: 20 бодова

Јелена Југовић: 15 бодова

Максимала број бодова је 50. 

Да би се положио писмени дио испита потребно је остварити минимално 25 бодова. 

 

Објави:

Повезано