Граматика_Резултати

21.07.2020

Синтакса

Колоквијум Испит Оцјена
1.      Мирјана Јовић 9 (девет) 41,5/50
2.      Дајана Цвијановић 5 (пет) 18/50

 

03.07.2020

Морфосинтаксa

Колоквијум Испит Оцјена
1.           Тамара Гачанин 6 (шест) 26/48
2.           РадованГлиговоривић 5 (пет) 18/46
7             Александар Којић 5 (пет) 21,5/47
8             Бошко Павловић 5 (пет)
9             Светлана Зекић 5 (пет) 9/46

 

Увод у германистичку лингвистику

Колоквијум Испит Оцјена
5.      Валентина Ристић 6 (шест) 31/55
6.      Стојан Пурковић 5 (пет) 22/56
7.      Маја Пецикоза 6 (шест) 30/55
8.      Страхиња Горанчић 5 (пет) 17/48
9.      С. Ракочевић 5       (пет) 19/55
6       Маја Пецикоза 5 (пет) 19/56

 

Морфологија

Колоквијум Испит Оцјена
1.      Аница Сикимић 10 (десет) 43/43
2.      Јулиа Сцхрадрик 8 (осам) 30/43
3.      Теодора Драголјевић 5 (пет) 17/43
4.      Стојан Рикановић 5 (пет)

доц. др Младен Папаз

 

Објави:

Повезано