Резултати_Граматика

04.09.2020 Синтакса

  Колоквијум Испит Оцјена
1.      Маја Вулић 8 (осам)  37/49 септ. 7(седам) 33/50

септ.2

7(седам)
2.      Дајана Цвијановић 7(седам) 32/50

септ.2

   
3.      

Морфосинтаксa

  Колоквијум Испит Оцјена
Тамара Гачанин 6 (шест) 26/48 јун.    
Радован Глиговоривић 6 (шест)  24/47    
Александар Којић 5 (пет) 21,5/47    
Бошко Павловић      
Светлана Зекић 6 (шест)  25/47    
Јована Настић 8 (осам 37/50)

септ.2

   

Морфологија

  Колоквијум Испит Оцјена
1.      Теодора Драгојевић 6 (шест) 23,5/40 септ. 5 (пет) 21/45  
2.      Стојан Рикановић 7(седам) 30/43

септ.2

   
3.      Валентина Ристић 9 (девет) 37/43 септ. 5 (пет) 16/45  
4.      Јована Божић 9 (девет) 35/43 септ. 8 (осам) 31/45

септ.2

9 (девет)
5.      Тамара Матић 8 (осам 32,5/43)

септ.2

   
6.      Анђела Старчевић 7(седам) 28/43

септ.2

   

Увод у германистичку лингвистику

  Колоквијум Испит Оцјена
7.      Валентина Ристић 6 (шест) 31/55 Јун    
8.      Стојан Пурковић 5 (пет) 22/56    
9.      Маја Пецикоза 6 (шест) 30/55 јун 5 (пет) 14/55  
10.   Страхиња Горанчић 5 (пет) 17/48    
11.   С. Ракочевић 5 (пет) 19/55    

 

Landeskunde-Њемачка-Није нико положио!

Објави:

Повезано