Граматика_резултати

03.07.2020

Морфосинтаксa

Колоквијум Испит Оцјена
1.           Тамара Гачанин 6 (шест) 26/48
2.           РадованГлиговоривић 5 (пет) 7,5/48
7             Александар Којић 5 (пет) 21,5/47
8             Бошко Павловић 5 (пет)
9             Светлана Зекић 5 (пет) 18,5/48
10          Јована Настић 7(седам)   27/48 6 (шест) 24/43 7(седам)

 

Увод у германистичку лингвистику

Колоквијум Испит Оцјена
1.      Валентина Ристић 6 (шест) 31/55
2.      Стојан Пурковић 5 (пет) 22/56
3.      Маја Пецикоза 5 (пет) 2/56
4.      Страхиња Горанчић 5 (пет) 17/48
5.      Јулиа Шрадик 10 (десет) 56/56 9 (девет) 45/55 10 (десет)
6.      С. Ракочевић 5       (пет) 19/55
6       Маја Пецикоза 5 (пет) 19/56
7       Стојан Рикановић 6 (шест) 34/56 6 (шест) 33/50 6 (шест)

 

Синтакса

Колоквијум Испит Оцјена
7.      Андријана Симић 9 (девет) 40/50
8.

 

Ландескунде-Аустрија

Оцјена (семинарски) Испит Оцјена
1.      Маја Бабић 10 (десет) 10 (десет) 10 (десет)
2.      Мирјана Јовић 9 (девет) 10 (десет) 9-10 (десет) усмени
3.      Стефан Трифковић 8 (осам) 9 (девет) 8-9 (девет)усмени

 

доц. др Младен Папаз

Усмени из Савременог 8 и Ландескунде-а 09.07.2020 у 10 сати

Објави:

Повезано