Граматика_Септ 1 2020

21.08.2020

Синтакса

  Колоквијум Испит Оцјена
1.      Мирјана Јовић 9 (девет) 41,5/50 9 (девет) 42 /49 9 (девет)
2.      Јована Настић 5 (пет) 23/49    
3.      Маја Вулић 8 (осам)  37/49 септ.    
4.      Радован Глигоревић 5 (пет) 20,5/49    

Морфосинтаксa

  Колоквијум Испит Оцјена
1.           Тамара Гачанин 6 (шест) 26/48 јун.    
2.           Радован Глиговоривић 5 (пет) 20,5/47    
7             Александар Којић 5 (пет) 21,5/47    
8             Бошко Павловић      
9             Светлана Зекић 5 (пет) 16/47    

Морфологија

  Колоквијум Испит Оцјена
1.      Аница Сикимић 10 (десет) 43/43 10 (десет) 41/45 10 (десет)
2.      Јулиа Сцхрадрик 8 (осам) 30/43 7(седам)   30/45 8 (осам)
3.      Теодора Драголјевић 6 (шест) 23,5/40 септ.    
4.      Стојан Рикановић 5 (пет)    
5.      Валентина Ристић 9 (девет) 37/43 септ.    
6.      Јована Божић 9 (девет) 35/43 септ.    

Увод у германистичку лингвистику

  Колоквијум Испит Оцјена
5.      Валентина Ристић 6 (шест) 31/55 Јун    
6.      Стојан Пурковић 5 (пет) 22/56    
7.      Маја Пецикоза 6 (шест) 30/55 јун 5 (пет) 10/55  
8.      Страхиња Горанчић 5 (пет) 17/48    
9.      С. Ракочевић 5 (пет) 19/55    
       

Tворба њемачког језик

  Оцјена (колоквијум) Испит Оцјена
1.      Немања Андрић 8 (осам)  30/40 8 (осам)  27,5/34 8 (осам)
2.      Рада Стевановић 6 (шест) 22/40 6 (шест) 17/34 6 (шест)

 

Објави:

Повезано