Почетна Обавјештења за студенте - њемачки језик и књижевност Резултати из књижевности - проф. др Ивица Петровић

Резултати из књижевности – проф. др Ивица Петровић

Њемачка књ. краја 19. и почетка 20. вијека:

Цвјетиновић, Данијела (н.п)

 

Семинар из њемачке књ. послије 1945. године:

Кнежевић, Славица (7)
Радовић, Сунчица (5)

 

Семинар из њемачке послијератне књижевности:

Поповић, Срђан (9)
Радовић, Сунчица (6)

 

Њемачка књижевност у доба Вајмарске републике:

Ашћерић. Марија (7)
Берлић, Оливера (7)
Новаковић, Јована (7)
Радовић, Сунчица (5)

 

Семинар из њемачке књижевности: Фауст 1

Солдат, Дејан (8)

Објави:

Повезано