Резултати СЊЈ 1, 2, 7 и 8

 Савремени њемачки језик  1

Зорка Мићић – није положила

Милица Божић – није положила

Ања Рашић – 76/100

Јулиа Шрадик – 95/100

 Савремени њемачки језик 2

Радован Глигоревић – 5

Савремени њемачки језик  7 

Славица Кнежевић – тест – положила

Савремени њемачки језик 8

Маја Терзић – превод 2 – 5

Марија Ашћерић – превод 1 – 6*

                                есеј – 5

Усмени из СЊЈ 8 за апсолвенте биће одржан сутра у 10 часова!

Усмени из СЊ1 биће одржан у 13 часова.

Објави:

Повезано