Rezulatiti_Morfologija_Sintaksa

Rezultati, 23.06.2019., 

Upis ocjena u drugom terminu ispita! Radovi se mogu pogledati, takođe, u terminu drugog ispitnog roka!

MORFOLOGIJA,

ISPIT

Ime

Ocjena

Bodovi i procenti

Mirjana Jović

10 deset

(47,5/50)-47,5%

Stefan Trifković

6 (šest)

(27,5/50)-27,5%

Milica Stanković

6(šest)

(25,5/50)-25,5%

Maja Babić

9 (devet)

(43/50)-43%

Tamara Gačanin,

6 (šest)

(27,5 /50)-27,5%

Sara Stejpanović

8 (osam)

(36/50)-36%

Svetlana Jokć,

5 (pet)

(21/50)-

Vuk Jolović

5 (pet)

(13/50)-

 

 

 

Ime

Ocjena

Bodovi i procenti

Andrijana Simic,

9 (devet)

(41/48)-25%

Dajana Cvijanovic,  

8 (osam)

(36/48)-22,5%

Maja Vulic,

5 (pet)

(0/48)

SINTAKSA

ISPIT

Ime

Ocjena

Bodovi i procenti

Uros Divljan,

 9 (devet)

(35/42)-41,6%

Tamara Marjanović

8 (osam)

(33/42)-39%

 KOLOKVIJUM

Ime

Ocjena

Bodovi i procenti

Nemanja Andrić,

8 (osam

(38/50)-22,8%

Ljiljana Ćvorić,  

5 (pet)

(23/50)-

Doc. Dr Mladen Papaz

Објави:

Повезано