Rezultati Savremeni 3,4,7,8

REZULTATI SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3,4,7,8

Usmeni ispit iz Savremenog 3,4,7,8 je u srijedu,   31.10. u 10:30,

Radovi se mogu pogledati  prije usmenog ispita! Studenti koji nisu položili ispit-dužni su doći na uvid!

Savremeni njemački jezik 3– pismeni

 

Esej

Prevod

1. Borjana Lošić

5 (pet)

7 (sedam)

1. Ljiljana Čvorić

7 (sedam)

7 (sedam)

 

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 4– pismeni

 

Esej

Prevod (Srp.)

Prevod (Njem.)

2.Jelena Jovičić

5 (pet)

7-8 (osam)

8 (osam)

1.Anja Tadić

8 (osam)

7-8 (osam)

5 (pet)

5. Danijela Cvjetinović

6(šest)

8(osam)

8 (osam)

7.  Tanja Radović

5 (pet)

7(sedam)

6(šest)

8.  Milica Savić

5 (pet)

7(sedam)

5 (pet)

10.  Dušica Novaković

8(osam)

8(osam)

5 (pet)

8.  Sofija Bakula

5 (pet)

7(sedam)

5 (pet)

9.  Jelena Knežević

7(sedam)

6(šest)

5 (pet)

10. Spomenka Nikolić

———

 

5 (pet)

10. Đorđina Renovica

———

6(šest)

5 (pet)

10. Anđela Rakić

7(sedam)

6-7(šest)

6(šest)

10. Anđela Ivanović

———-

5 (pet)

5 (pet)

10. Anja Galić

6-7(sedam)

*Uslovno položeno!!!

 

 

Savremeni njemački jezik 7-

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod( NJemački)

1.       Tijana Vujčić

7-8(sedam)

8 (osam)

5 (pet)

 

Savremeni njemački jezik 8- 

 

Esej

Prevod (S)

Prevod( NJ)

1.Ozren Obradović

6(šest)

8 (osam)

7 (sedam)

3. Nikolina Čajević

6-7(sedam)

7 (sedam)

6-7 (sedam)

4. Đorđe Radović

5 (pet)

6(šest)

5 (pet)

4. Sara Pandurević

7-8(sedam)

6(šest)

5 (pet)

 

Објави:

Повезано