Rezultati-Savremeni

REZULTATI SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3,4,7,8

Usmeni ispit iz Savremenog 3 je u utorak,   5.02. u 10:30,

Usmeni ispit iz Savremenog  4,7,8 je u srijedu,   6.02. u 10:30

 

Radovi se mogu pogledati  prije usmenog ispita! Studenti koji nisu položili ispit-dužni su doći na uvid!

Savremeni njemački jezik 3– pismeni

 

Esej

Prevod

1. Borjana Lošić

5 (pet)

7 (sedam)

2. Tamara Marjanović

9 (devet)

8 (osam)

3. Svetlana Lukić

9 -10(devet)

8-9 (devet)

4.  Uroš Divljan

8-9 (devet)

8 (osam)

4. Sara Skočo

7-8 (osam)

5 (pet)

1. Aleksandar Kojić

6* (šest)

7-8(sedam)

1. Boško Pavlović

6* (šest)

7-8(sedam)

1.  Nemanja Andrić

7-8 (osam)

8-9 (devet)

1. Katarina Simić

5 (pet)

5 (pet)

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 4– pismeni

 

Esej

Prevod (Srp.)

Prevod (Njem.)

1.Jelena Jovičić

5 (pet)

7-8 (osam)

8 (osam)

2.  Tanja Radović

5 (pet)

7(sedam)

6(šest)

3.  Milica Savić

7(sedam)

7(sedam)

5 (pet)

4.  Dušica Novaković

8(osam)

8(osam)

9 (devet)

5.  Sofija Bakula

7-8(sedam

7(sedam)

7(sedam)

6.  Jelena Knežević

7(sedam)

6(šest)

7(sedam)

7. Spomenka Nikolić

6*(šest)

 

8 (osam)

8. Đorđina Renovica

———

6(šest)

5 (pet)

9. Anđela Ivanović

6*(šest)

6-7(šest)

5 (pet)

10. Anja Galić

6-7(sedam)

5 (pet)

5 (pet)

11. Željka Kenjić

6*(šest)

5 (pet)

8 (osam)

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 7-

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod( NJemački)

1.Stela Kićanović

8-9 (devet)

9 (devet)

9-10 (devet)

2.Sunčica Radović

7-8 (osam)

8(osam)

 

3. Anđela Cicović

8(osam)

9 (devet)

7 (sedam)

4. Liljana Đerić

9 (devet)

8-9 (osam)

9 (devet)

5. Dragana Đurić

5 (pet)

7 (sedam)

 

 

Savremeni njemački jezik 8- 

 

Esej

Prevod (S)

Prevod( NJ)

4. Đorđe Radović

5 (pet)

6(šest)

5 (pet)

4. Sara Pandurević

7-8(sedam)

6(šest)

5 (pet)

4. Srđan Gačanin

9 (devet)

9 (devet)

8(sedam)

4. Tijana Vujčić

7 (sedam)

9 (devet)

5 (pet)

4. Srđan Gačanin

9 (devet)

9 (devet)

8(sedam)

Објави:

Повезано