Резултати_Граматика

12.06.2020.

Увод у германистичку лингвистику

Колоквијум Испит Оцјена
1.  Валентина Ристић 6 (шест) 31/55
2.  Ивана Ђурић 9 (девет) 43/56 9 (девет) 40/56 9 (девет)
3.  Стојан Пурковић 5 (пет) 22/56
4.  Маја Пецикоза 5 (пет) 2/56
5.   Тамара Матић 6 (шест) 31/55 6 (шест) 29/53 6 (шест)
6.  Страхиња Горанчић 5 (пет) 17/48
7.  Јулиа Шрадик 10 (десет) 56/56
8.  С. Ракочевић 5       (пет) 19/55
9.  Валентина Ристић 6(шест) 31/55 8 (осам) 34/53 7 (седам)
6  Маја Пецикоза 5 (пет) 19/56
7   Стојан Рикановић 6 (шест) 34/56

Морфосинтакса

Колоквијум Испит Оцјена
1.    Маја Вулић 7 (седам) 34/47 8 (осам) 34/43 8 (осам)
2.    Тамара Гачанин 6 (шест) 26/48
3.      Дајана Цвијановић 6 (шест) 25/47 9 (девет) 37/43 8 (осам)
4.    РадованГлиговоривић 5 (пет) 7,5/48
5.  Сара Стјепановић 7(седам)30,5/47 8 (осам) 32/43 8 (осам)
7   Милица Станковић 8 (осам) 37/47 9 (девет) 36/43 9 (девет)
8    Александар Којић 5 (пет) 17,5/48
9     Бошко Павловић 5 (пет)
10          Светлана Зекић 5 (пет) 18,5/48
11          Јована Настић 7(седам)   27/48

Лексикологија

Оцјена (колоквијум) Испит Оцјена
1.    Јована Настић 8 (осам)
2.    Катарина Симић 6(шест)
3.    Анђела Божић 6(шест) 5 (пет)   6/33 (пет)

Ландескунде-Њемачка

Оцјена (семинарски) Испит Оцјена
1.Андријана Симић 9-10 (десет) 9-10 (девет) 10 десет

доц. др Младен Папаз

Објави:

Повезано