Септембар II – резултати – проф. Вукчевић

Фауст 2:

Софија Бакула 6

Анђела Ивановић 8

Душица Новаковић 5

Милановић Милица 6

Солдат Данијел 5

Културно-политичка историја

Борјана Кнежевић 7

Реализам

Борјана Кнежевић 6

Љиљана Чворић 8

Марија Ивковић 7

Жељка Кењић 8

Милица Милановић 6

Душица Новаковић 6

Анђела Ракић 7

Данијел Солдат 6

Објави:

Повезано