Почетна Обавјештења за студенте - педагогија Резултати испита код доц. др Далиборке Шкипине

Резултати испита код доц. др Далиборке Шкипине

Породична педагогија

1. Тамара Божић 12

2. Сара Шућур 32,5 (положила)

3. Милена Бандић 21 (положила)

4. Ковиљка Самарџић 32,5 (положила)

5. Ивана Унковић 23,5 (положила)

6. Илијана Радуловић 37,5 (положила)

7. Николина Петковић 27 (положила)

Компаративни преглед школских система

Нико није положио. 

Историја школства

1. Ковиљка Самарџић 35 (положила)

2. Ивана Унковић 45 (положила)

3. Наташа Павловић 19 (положила)

4. Наташа Писић 10 

5. Тамара Божић 8

6. Сара Радић 12

Педагогија слободног времена

1. Ђорђе Велетић 35 (положио)

2. Муневера Лигата 34 (положила)

Андрагогија

1. Ђорђе Велетић 14

2. Муневера Лигата 6

Напомена: Упис оцјена и усмени дио испита биће одржан сутра, 12. 7. у 10:00.

Објави:

Повезано