Априлски испитни рок, други термин

Фонетика и фонологија руског језика – 13.5. у 16:00 (писмени), 15.4. у 12:00 (усмени);

Морфологија именских ријечи у руском језику – 13.5. у 18:00 (писмени), 15.4. у 12:00 (усмени);

Синтакса руског језика – 14.5. у 15:00 (писмени), 15.4. у 12:00 (усмени);

Морфологија глаголских ријечи у руском језику – 14.4. у 17:00 (писмени), 15.4. у 12:00 (усмени);

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика – 20.4. у 15:00 (писмени), 21.4. у 17:00 (усмени);

Творба ријечи у руском језику – 20.4. у 17:00 (писмени), 21.4. у 17:00 (усмени);

Теорија превођења – 21.4. у 13:00 (писмени), 21.4. у 17:00 (усмени);

Методика наставе руског језика – 21.4. у 15:00 (писмени), 21.4. у 17:00 (усмени);

Социолингвистика, Историја руског језика 1 и 2, Историја културе Руса – 22.5. у 10:00;

Руски реализам 1 и 2 – 15.5. у 13:00;

Синтакса српског језика – 15.5. у 13:00 (писмени), 16.5. у 13:00 (усмени);

Лингвистика текста – 16.5. у 13:00 (писмени), 17.5. у 9:00 (усмени);

Српска књижевност 20. в. 1 и 2 – 14.5. у 10:00 (писмени), 14.5. у 12:00 (усмени);

Српска књижевност романтизма, Српска књижевност реализма – 13.5. у 13:00 (писмени), 14.5. у 13:00 (усмени);

Српска народна књижевност – 16.5. у 10:00 (писмени), 16.5. у 13:00 (усмени);

Старословенски језик 1 и 2, Упоредна граматика словенских језика – 15.5. у 15:00; 

Теорија књижевности, Стара руска књижевност, Стара српска књижевност, Српска књижевност од ренесансе до рационализма – 20.5. у 9:00 (писмени), 20.5. у 13:00 (усмени); 

 

 

Објави:

Повезано