Термини колоквијума

Фонетика и фонологија руског језика 1, Морфологија глаголских ријечи у руском језику, Морфологија именских ријечи у руском језику, Теорија превођења – 11.2. у 11, учионица 303; 

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика – 12.2. у 10, кабинет 401;

Синтакса руског језика – 12.2. у 12, кабинет 401;

Објави:

Повезано