Термини колоквијума

Фонетика и фонологија руског језика – 4.6. у 13:30;

Теорија превођења – 3.6. у 15:00;

Морфологија глагола у руском језику – 6.6. у 13:00;

Морфологија именских ријечи у руском језику – 7.6. у 12:00; 

Творба ријечи у руском језику – 5.6. у 13:30;

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика – 5.6. у 13:30;

Синтакса руског језика – 5.6. у 12:15; 

Објави:

Повезано