Резултати испита

Историја руског језика 1

Ђорђе Божић – 8

Нина Ђуровић – положила писмени

Историја руског језика 2

Наташа Миличић – положила писмени

Историја културе Руса

Марија Паровић – 10

Социолингвистика

Александра Богићевић – није положила

Објави:

Повезано