СТУДЕНТИ ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА

Обавјештење студентима да, у складу са дописом проректора за студентска питања, културу, умјетност и спорт, најкасније до 27. 3. 2019. године доставе комплетну документацију тражену дописом број:02.4-4142МВ/19 од 18. 3. 2019. године, како би студентска служба на вријеме  сортирала документацију и доставила Универзитету до 29. 3. 2019. године.

Објави:

Повезано