Упис академске 2019/20. године

Упис студента у акдемску 2019/20. годину вршиће се до 31. 10. 2019. године. 

Захтјеве за прелазак на буџет РС, комисија ће размотрити 1. 11. 2019. године. Упис студената који су поднијели захтјев за прелазак на буџет РС вршиће се 4. и 5. 11. 2019. године.

Захтјеве за полагање испита под колизијом, студенти могу поднијети до 31. 10. 2019. године на прописаном обрасцу који могу преузети у скриптарници факултета.

Објави:

Повезано