Одбрана завршног рада на првом циклусу студија

С обзиром на то да је, измјеном Закона о високом образовању, регулисано да комисије за одбрану завршних радова на првом циклусу студија именује Наставно-научно вијеће Факултета, обавјештавамо студенте да је потребно спровести сљедећу процедуру:

– тема завршног рада пријављује се на прописаном обрасцу који студент узима у студентској служби

– пријаву одбране завршног рада студент мора попунити благовремено како би процедура била завршена у складу са Законом

– дванаест дана прије датума одбране, студент је дужан доставити пет (5) примјерака завршног рада, потврду из библиотеке, уплатницу, увјерење о држављанству и биографију, како би, најмање седам дана прије сједнице Наставно-научног вијећа документација била предата стручној служби Факултета.