Октобарски испитни рок, II термин

Морфологија глаголских ријечи у руском језику -21.10. у 8 (писмени); 23.10. у 13 (усмени);

Морфологија именских ријечи у руском језику – 22.10. у 13 (писмени); 23.10. у 13 (усмени);

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика – 21.10. у 12 (писмени); 23.10. у 13 (усмени);

Синтакса руског језика – 21.10. у 10 (писмени); 23.10. у 13 (усмени);

Творба ријечи у руском језику – 22.10. у 15 (писмени); 23.10. у 13 (усмени);

Теорија превођења – 21.10. у 15 (писмени); 23.10. у 13 (усмени);

Историја руског језика 1 – 24.10. у 10:30;

Руски реализам 2 – 21.10. у 9 (писмени); 21.10. у 12 (усмени);

Руски романтизам – 14.10. у 8 (писмени); 14.10. у 12 (усмени);

Српска књижевност од ренесансе до рационализма – 14.10. у 9 (писмени); 14.10. у 13 (усмени);

Стара руска и народна књижевност – 14.10. у 9 (писмени); 14.10. у 13 (усмени);

Теорија књижевности – 15.10. у 9 (писмени); 15.10. у 13 (усмени); 

Општа књижевност – 21.10. у 9 (писмени); 21.10. у 12 (усмени);

Руска књижевност 20. в. – 16.10. у 9 (писмени); 16.10. у 12 (усмени); 

Морфологија српског језика – 17.10. у 13 (писмени); 18.10. у 11 (усмени); 

Синтакса српског језика – 23.10. у 9 (писмени); 23.10. у 13 (усмени); 

Морфосинтакса српског језика – 22.10. у 13 (усмени); 

Српска књижевност 20. в. – 21.10. у 10 (писмени); 22.10. у 10 (усмени); 

Објави:

Повезано