Термини колоквијума – августовски испитни рок

Фонетика и фонологија руског језика 1 и 2, Морфологија глаголских ријечи у руском језику, Морфологија именских ријечи у руском језику – петак, 21.8. у 13:00, кабинет 506;

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика, Синтакса руског језика, Теорија превођења – уторак, 18.8. у 11:00, учионица 203;

Објави:

Повезано