Термини колоквијума у септембарском испитном року

Фонетика и фонологија руског језика 1 и 2, Морфологија глаголских ријечи у руском језику, Морфологија именских ријечи у руском језику – четвртак, 3.9. у 12:00 (кабинет 506). 

Лексикологија и лингвокултурологија руског језика, Синтакса руског језика, Теорија превођења – четвртак, 3.9. у 11:00 (учионица 203). 

Сви студенти који желе да приступе полагању наведених колоквијума дужни су да се јаве на адресу ruski@ff.ues.rs.ba  најкасније до  1.9.  Студентима који се не јаве у наведеном року неће бити омогућено полагање колоквијума.

Објави:

Повезано