Испитни рок – други термин

Испити у другом октобарском испитном року биће одржани у сљедећим терминима:

Стара српска књижевност 1 и 2 – 14. 10. у 9.00 (писмени), 14. 10. у 13.00 (усмени);

Народна књижевност 1 – 21. 10. у 13.00 (писмени), 22. 10. у 10.00 (усмени);

Општа књижевност 1 – 14. 10. у 9.00 (писмени), 14. 10. у 13.00 (усмени);

Теорија књижевности и Теорија писмености – 15. 10. у 9.00 (писмени), 15. 10. у 13.00 (усмени);

Књижевност ренесансе и барока – 14. 10. у 9.00 (писмени), 14. 10. у 13.00 (усмени);

Општа књижевност 2 – 25. 10. у 8.45 (писмени), 25. 10. у 11.00 (усмени);

Акцентологија српског језика – 21. 10. у 11.00 (писмени), 23. 10. у 11.00 (усмени);

Дијалектологија српског језика – 23. 10. у 11.00 (усмени);

Историја српског књижевног језика – 17. 10. у 13.00;

Морфологија српског језика – 17. 10. у 13.00 (писмени), 18. 10. у 11. 00 (усмени);

Творба и лексикологија српског језика – 17. 10. у 13.00 (писмени);

Морфосинтакса српског језика – 22.10. у 13.00 (усмени);

Синтакса реченице – 23. 10. у 9.00 (писмени), 23. 10. у 13.00 (усмени);

Методика наставе српског језика и књижевности 1 – 21. 10. у 10.00 (усмени)

Постмодерна српска књижевност – 21. 10. у 10.00 (писмени), 22. 10. у 10.00 (усмени).

 

Термини који недостају биће накнадно унесени.

Објави:

Повезано